Børnefysioterapi

Børnefysioterapi henvender sig til børn der oplever udfordringer med motorikken og udviklingen. Nogle børn udvikler sig ikke lige så hurtigt som andre, og nogle børn mangler at blive udfordret motoriske og er derfor mere motorik usikre og kan have motoriske vanskeligheder. Men rigtig mange børn er motorisk bagud af en årsag, som man ofte nemt kan afdække og trænes væk ved hjælp af simple øvelser som kan tilpasses i hverdagens aktiviteter og dermed styrke barnet i de udfordringer der opleves. Årsagerne kan være mange, og nogle gange handler det om at barnet har en favorit side som kan give en øget muskelspænding i en side og dermed skabe en asymmetrisk muskelbalance. Det kan også være nedsat corestyrke eller ledstabilitet, måske barnet er hypermobil og derfor har en nedsat registrering i sin muskel-led-sans. Nogle gange er det også et sensitivt sansesystem som kan begrænset barnet i dets udvikling.

 

Ved en børnefysioterapeutisk undersøgelse og vurdering er et aktivt og dynamisk samarbejde med jer forældre omkring de udfordringer der opleves hos jeres barn, samt at undersøge barnet i de situationer der er svære. Derudover vil der være en undersøgelse af hele barnets bevægeapparat, muskelspænding, symmetri, hvordan barnet bevæger sig i forhold til sine omgivelser. Der er mange faktorer der kan spille ind og der kan være flere forskellige problemstillinger der skal undersøges for at kunne ligge en plan til at nå de ønskede mål, samt hvilke opgaver der skal trænes og arbejdes med.
Indsatsen kan således være helt forskellig fra barn til barn og kan variere i intensitet fra hyppig behandling til løbende vejledning med målsætnings- og indsatsperioder.

Børnefysioterapi kan hjælpes ved

 • Motoriske udfordringer
 • Nedsat balanceevne
 • Kluntethed
 • Hypermobilitet
 • Favoritside
 • Motorisk uro
 • Tågang
 • Nakke og rygsmerter
 • Inaktivitet
 • Særlig sensitivt
 • Genoptræning efter operation eller uheld
Fysioterapi silkeborg

Besøg hjemme hos jer

Jeg kommer hjem til jer i jeres egne omgivelser, hvor jeres barn føler sig tryg. Jeg medbringer de nødvendige træningsredskaber, men kan også improvisere undervejs i behandlingen og inddrage redskaber fra barnets eget hjem.

Menu