Hjernens funktion er at styre kroppen. Den kontrollerer og regulerer kroppens funktioner og bearbejder og lagrer indtryk og erfaringer.

Motorik er bevægelse og det vi gør hele tiden. Alt det vi sanser, fx rører ved, føler, mærker sendes til hjernen og det omsættes til bevægelse. Det kræver en stor koordinering af vores muskulære system og dette koordineres af vores nervesystem.

Fx et barn der skal lære at gå har ”softwaren” til at kunne gå og det er til stede fra fødslen. Det der er udfordringen for barnet, er at barnet ikke har balancen og koordinationen til en gangfunktion, men barnet har et nervecellenetværk (som dannes ved fødslen i rygmarven) til at kunne gå. Gangfunktionen er en meget kompleks koordinering, da det kræver meget involvering af flere muskler og der sættes krav til at musklerne kan spænde op og slappe af, koordinering mellem højre og venstre side, samt balance.

Motorik er bevægelse og en essentiel del af hvem vi er. Motorisk udvikling er betinget af udfordringer og aktiviteter gennem hele barnets opvækst. Det skal være tilpas udfordrende, varierende og motiverende fysiske aktiviteter, som barnet understøttes i til hverdag. Dette er for at give barnet mulighed for at udvikle motoriske kompetencer. Hvis barnet får trænet flere hjerneområder og derved motorikken, samt det muskulære system, har barnet gode forudsætninger for at udvikle potentielle kompetencer til stort ses alt. Fx hver gang der arbejdes/trænes med krydsmodal perception, hvor højre og venstre side af kroppen skal koordineres, så arbejdes der med hjernebjælke funktionen, som er ultimativ når barnet skal opnå at læse, skrive og stave. Dvs., at når der trænes motoriske færdigheder, fx krybe, kravle, klatre, klappelege, så er det forstadier til eller understøttelse af læseindlæring. Når man gentager bevægelser og laver de samme bevægelser så de bliver automatiseret trænes det sted i hjernen som hedder hippocampus, som har en stor rolle ift. hukommelse og læring.

De motoriske milepæle er dermed essentielle at stile imod når der snakkes motorisk udvikling, men hertil kan også menes ift. at se på barnets generelle udviklings forudsætninger og de kompetencer barnet kan opnå ved at udvikle sig igennem kroppen. De motoriske kompetencer har også betydning for barnets selvfølelse og deltagelse i sociale sammenhænge og styrker barnet i at være fysisk aktiv.

Som børnefysioterapeut ser jeg det som en vigtig del, når der snakkes motorisk udvikling, at barnet kommer igennem de motoriske milepæle med god kvalitet for at styrke barnet og barnets udvikling i hjernen. Dette er for at skabe de bedste forudsætninger for barnet senere hen i livet. Oftest skal der små tiltag til, for at give barnet kompetencerne til at mestre de motoriske milepæle og hjælpe barnet på vej til at få en god fornemmelse af egen krop og hvad den kan. At arbejde med kroppen er fundamentalt for at give barnet både gode bevægelseserfaringer men også og at udvikle selvstændighed, selvværd, sociale kompetencer og generel trivsel hos barnet.

Menu