Priser

Ved første konsultation vil der være en snak omkring årsagen til I har henvendt jer samt nogle uddybende spørgsmål til dit barns trivsel, graviditet, fødsel og den motoriske udvikling.

Selve undersøgelsen af dit barn vil overordnet bestå af at se på barnets bevægemønster, begrænsninger i barnets bevægelse, udviklingszoner, motoriske strategier, kroppen i forskellige aktiviteter og niveauer, samt test af rygsølje, muskeltest som er relevante for problemstillingen henvendelsen drejer sig om.

Dernæst vil der være en dialog omkring de undersøgelse der er foretaget og hvad der eventuelt er fundet ved de første observationer af dit barn. Her lægges ligeledes vægt på at formidle de informationer der er blevet givet, så alle er trygge ved behandlingen og evt. de hjemmeøvelser, man som forældre er ansvarlige for føles betryggende og anvendelige.

Første konsultation i hjemmet: 700kr (60 min.)

Efterfølgende konsultation i hjemmet: 675kr (50 min.)

Kørselstillæg: ved over 17 km fra egen bopæl: 100kr

Virksomheden er midlertidig lukket!

OBS! En sundhedsforsikring kan give mulighed for dækning af et antal behandlinger. Kontakt din sundhedsforsikring og hør nærmere.

Afbud: Der meldes afbud pr. mail eller SMS.
Ved afbud senere end dagen før kl. 18.00 opkræves fuldt honorar for den tid der er booket.

Besøg hjemme hos jer

Ofte kan en undersøgelse eller et træningsforløb være mere trygt for dig og dit barn i vante omgivelser. Derfor kan I få besøg af mig hjemme hos jer. Jeg kan give jer råd og vejledning om jeres barn og tilrettelægge et træningsforløb der stimulere den motoriske udvikling og de problematikker I oplever med jeres barn.

Menu