Jeg tilbyder

Et børnefysioterapeutisk forløb er en individuel undersøgelse og behandling, der har en helhedsorienteret tilgang til bevægeapparatet. Et forløb vil altid være tilpasset dit barns behov og hvad der kræves for at imødekomme de vanskeligheder dit barn har.

En fysioterapeutisk behandling kan derfor være en enkelt konsultation eller et længere forløb, hvor der over flere gange vurderes og undersøges om dit barns udvikling er på rette vej.

 

  • Behandling og træning af spædbørn, babyer og børn
  • Vejledning i motorisk udvikling
  • Træning af motoriske udfordringer
  • Behandling i hjemmet
  • Virksomhedskonsultation

Besøg hjemme hos jer

Ofte kan en undersøgelse eller et træningsforløb være mere trygt for dig og dit barn i vante omgivelser. Derfor kan I få besøg af mig hjemme hos jer. Jeg kan give jer råd og vejledning om jeres barn og tilrettelægge et træningsforløb der stimulere den motoriske udvikling og de problematikker I oplever med jeres barn.

.

Menu