Muskel-led-sansen. Det proprioceptive sansesystem.

Muskel-led-systemets sansereceptorer er beliggende i selve musklerne, senerne og i knoglehinderne, som omslutter knoglerne. Det har en stor betydning for vores kropsopfattelse og for vores kropslige handlinger. For at kunne lykkedes med en bestemt handling, er det afgørende at vi kan mærke og fornemme kroppen både inden den pågældende handling og undervejs. For at kunne oprette en vis kropskontrol skal der modtages og registreres impulser fra kroppens led og muskler og dermed sendes en masse sensorisk feedback fra omgivelserne fra leddene til hjernen. Når dette sker i tilstrækkeligt omfang, kan vi registrere, bearbejde, opfatte kroppen og derefter styre og kontrollere kroppens bevægelser og motoriske handlinger. Det er fra leddene og musklerne, at hjernen konstant modtager informationer hvor arme, ben, fødder, hænder, fingre og andre kropsdele befinder sig. Dette sker både når kroppen er i ro eller når den er aktiv. Hvis alle disse informationer fra muskler og led ikke kom i en lind strøm til vores hjerne, ville det være meget svært at lave præcise, hurtige og sikre bevægelser. Derfor er muskel-led-sansen meget vigtig for den kropslige udvikling, kropsbevidsthed og kropskontrollen.

Tidlige bevægelser

Allerede fra fosterets 10.-12. uge sker der registrering af bevægelser i fosterets muskler og led. I løbet af fosterets første 18 uger kan det udføre bevægelser i armene og benene, hovedet og hænder uafhængigt af de øvrige kropsdele. Når fosteret er omkring 28 uger gammel, kan barnet både dreje sig rundt, vende sig, så hovedet er skiftevis oppe og nede, kan føre sin tommelfinger op til munden uafhængigt af de andre fingre. Når fosteret sanser moderens bevægelser, stimuleres muskler og leddenes sansesystem og det udvikles. Hvis fosteret ikke bliver stimuleret ved moderens fysiske aktivitet, evt. på grund af sengeleje, kan der være øget chance for, at barnets stimulering af muskel-led sansen vil blive nedsat. Når fosteret bevæger sig rundt i livmoderen og støder på dens indre bløde væg, vil fosteret få en kropslig reaktion fra egen krop og fra omgivelserne.

Muskel-led sansens vigtighed

Muskel-led sansen er et af de oversete og ukendte sensoriske systemer. Men hvis dette sansesystem ikke er velfungerende, er det meget svært at styre og mærke kroppen. Her kan man se de børn der ofte er langsomme, kluntede og klodsede når de skal udføre små og store bevægelser, hvis deres registrering og bearbejdning af musklerne og leddenes sensoriske system ikke er velintegreret.

Nogle af disse børn hvor der ses varierende grad af lav registrering og utilstrækkelig bearbejdning af muskel-led sansens sensoriske system vil som ofte gå ud over deres motoriske planlægning og dermed udførelse af aktiviteter og handlinger være begrænset og ikke tilstrækkelig udført. De kan have vanskeligheder med at fornemme og styre kroppen og graduere kræfter efter aktivitetens niveau, samt at kunne justere kroppens tempo. Her kan det være forskelligt hvordan børn reagerer, og om de bliver mere kropslige passive i aktiviteter, hvor andre børn kan opsøge kropslige indtryk. Når børn søger kropslige indtryk, vil de ofte bevæge sig i øget tempo og søger ofte de lidt mere kropslige, somme tider voldsomt kontakt med de fysiske omgivelser og med andre mennesker.

Børn med nedsat registrering og opfattelse af muskel-led-sansens information kan have svært ved at lægge en grundig, detaljeret og tilstrækkelig plan, for hvad kroppen skal. Deres kropslige erfaringer med, hvad kroppen kan, er ofte begrænsede, da de har svært ved at anvende materialer, legetøj, som andre børn har naturligt ved og let at anvende.

Når det er svært at fornemme kroppen, er det naturligvis også vanskeligt at anvende kroppen hensigtsmæssigt, fordi de nødvendige kropslige forudsætninger ikke er til stede og dermed mangler barnet de erfaringer hver gang de leger, tumler, klatre, løber, springer til side, når det er nødvendigt i en aktivitet.

Styrk dit barns muskel-led-sans allerede fra fødslen

Det har stor betydning, at man starter tidligt med at stimulere barnets muskel-led-sans. Når det nyfødte barn lægges på maven og forsøger at løfte sit hoved op fra underlaget, stimuleres og trænes halsens og nakkens muskler og led, samt at der i hænder og arme stimuleres vægtbæring. Hver gang det lille barn bliver lagt på maven fremmes både hovedkontrollen og den finmotoriske kontrol fordi leddene og musklerne i hænder og arme styrkes. Derfor skal du lade dit barn ligge på maven mange gange om dagen, fra det er nyfødt. Måske er det først 10-30 sekunder af gangen, men dette skal til gengæld gentages gerne 20 gange dagligt i forskellige udgangsstilling – fx ved bleskift, bæres på underarm maveliggende, lægger på mors eller fars bryst eller ligger maveliggende på en terapibold.

Børn med lav registrering af musklernes og leddenes sanseimpulser

Børn med nedsat fornemmelse af egen krop får ikke den konstante strøm af informationer fra led, muskler og ledbånd og registreres ikke som den skal. Det kan ofte være svært for dem at mærke kroppen når de sidder eller står stille. Nogle børn har derfor en aktiv strategi, hvor de vil forsøge at kompenserer for den nedsatte fornemmelse for deres krop når de skal sidde stille, vil de bevæge sig. Når kroppen bevæges, vil der komme en masse input fra led og muskler, som dermed kan øge kropsfornemmelsen. Børn med nedsat registrering kan fx, komme til at knuse sin kammerat for hårdt, da de ikke har fornemmelse af hvor mange kræfter de bruger. Eller måske lukke en dør hårdt i, eller sætte tallerkener og kopper hårdt på spisebordet. Nogle gange kan det virke voldsomt for andre, og gå ud over andre, da barnet med den lave registrering ikke fornemmer af, hvor tungt, hårdt eller kraftigt der skal tages fat – uden at det er til hensigt at skade andre.

De børn som forholder sig passivt overfor deres nedsatte registrering, er i stedet motoriske stille eller måske går helt i stå. De har brug for mange, mere intense og måske mere længerevarende input og har et større behov for at blive inspireret og motiveret i at opnå dette.

 

Gode råd og aktiviteter til børn med lav registrering af impulser fra musklernes og leddens sanseindtryk

  • Børn kan på en nem måde få styrket deres muskel-led-sans i de daglige gøremål, både i hjemmet og i daginstitutionen. Det kan bl.a. være at køre en trillebør med et tungt læs sand. Lad barnet selv fylde ting i trillebøren og lad barnet køre rundt med trillebøren i forskelligt terræn og gentag flere gange.
  • Lad barnet løfte og flytte tunge ting, fx kasser med legetøj, bøger mm
  • Lad barnet hive, trække, skubbe forskellige ting, fx træstammer i skove, hiv små rødder op fra skovbunden mm.
  • Rul barnet ind i tæpper, dyner og lignende, som omslutter barnet blødt og efterfølgende forsøg at rulle barnet mere stramt, og så kan de prøve at krybe sig fri.
Menu