Om Lise Frydenlund

Jeg er privatpraktiserende børnefysioterapeut med fokus på manuel behandling og træning af spædbørn, babyer og børn med bevægelsesvanskeligheder, sanseintegration og forsinket motorisk udvikling.

Jeg er uddannet fysioterapeut fra Professionshøjskolen Metropol i København i 2013, og har bl.a. arbejdet på Rigshospitalets børneafdelinger, hvor jeg har trænet med mange forskellige børn, herunder børn som var alvorlige syge, babyer med klumpfødder, børn med forskellige ortopædkirurgiske deformiteter og børn der har haft behov for en intensiv fysioterapeutisk indsats i forbindelse med deres indlæggelsesforløb.  Jeg har ligeledes arbejdet hos Gentofte børneterapi som er et specialiseret træningstilbud der behandler børn og unge i alderen 0-18 år.

Jeg har også erfaring som børnefysioterapeut ved Videnshus Dybkær i Silkeborg, hvor målgruppen er 0-18 årige børn og unge med særlige behov. Det er en bred gruppe som spænder lige fra børn med lette motoriske udfordringer og børn med varige/eller betydelige funktionsnedsættelser. Det kan ligeledes være nyfødte børn med udfordringer efter fødsel eller børn der ikke følger andre børns udvikling. Det kan være børn med medfødt eller erhvervet hjerneskade, forskellige former syndromer, eller lignende. Jeg har derfor fået en bred, klinisk erfaring indenfor børneområdet og har stor viden om forskellige problematikker der ses hos baby, børn og unge.

Jeg bor i Silkeborg sammen med min mand og vores tre børn på 11 år, 8 år og 4 år.

 

CV

 • Vejledende børnefysioterapeut ved Silkeborg Kommune
 • Børnefysioterapeut Videnshus Dybkær i Silkeborg
 • Børnefysioterapeut Gentofte Børneterapi
 • Børnefysioterapeut på Rigshospitalets børneafdelinger

Uddannelse

 • Fysioterapeut – Professionshøjskolen Metropol i København, 2013

Kurser

 • Babytummel instruktør (v. fysioterapeut Lene R. Jørgensen, Babytummel)
 • DNS pediatric course part 1 (Rehabilitation Prague School)
 • DNS pediatric course part 2 (Rehabilitation Prague School)
 • AIMS/BAYLEY (Danske Fysioterapeuter)
 • Børn, fysioterapi og mental sundhed (Fysioterapeut Pernille Thomsen)
 • Børn og bindevæv (Fysioterapeut Pernille Thomsen)
 • Introducerende kursus i den Polyvagale Teori, vagus nervens funktion og sam-regulering(Ergoterapeut Ingelis Arnsbjerg, Sans og Samling)
 • Movement ABC-2 (Danske Fysioterapeuter)
 • Mobilisering af hvirvelsøljen hos spædbørn (Børnefysioterapeut Ute Imhof)
 • Basiskursus i orofaciale dysfunktioner og stramt tungebånd (Ergofordig og Funktionelterapi)
 • De primitive refleksers betydning for læringsparathed (Neurologisk kiropraktor Lene Munck)
 • CPOP (fysioterapeutisk protokol til test af børn med cerebral parese)
 • GMFM (Internt i Gentofte Børneterapi)

Besøg hjemme hos jer

Ofte kan en undersøgelse eller et træningsforløb være mere trygt for dig og dit barn i vante omgivelser. Derfor kan I få besøg af mig hjemme hos jer. Jeg kan give jer råd og vejledning om jeres barn og tilrettelægge et træningsforløb der stimulere den motoriske udvikling og de problematikker I oplever med jeres barn.

Menu