Privatpraktiserende

Børnefysioterapeut

Behandling af spædbørn, babyer og børn

I min behandling af dit barn med bevægeproblematikker har jeg en blid og effektiv tilgang med udspænding og øvelser som kan give en spontan forbedring af bevægeligheden.

Har dit barn en favoritside?

Hvis dit barn bevæger sig mest til højre eller venstre, og du oplever sideforskelle i dit barns bevægemønster, kan det skyldes asymmetri i kroppen. Med en bevægeanalyse og vejledning i form af hensigtmæssige liggestillinger og motoriske øvelser kunne rette op på dette.

Forsinket motorisk udvikling

Oplever du, at dit barn ikke udvikler sig motorisk og har brug for at blive guidet i at komme videre med sin motoriske udvikling, kan et børnefysioterapeutisk forløb med træning, behandling og vejledning skubbe dit barn i den rigtige retning.

Børnefysioterapi

Et børnefysioterapeutisk forløb er en individuel undersøgelse og behandling, der har en helhedsorienteret tilgang til bevægeapparatet. Et forløb vil altid være tilpasset dit barns behov og hvad der kræves for at imødekomme de vanskeligheder dit barn har. En fysioterapeutisk behandling kan derfor være en enkelt konsultation eller et længere forløb hvor der over flere gange vurderes og undersøges om barnets udvikling er på rette vej.

Om Lise Frydenlund

Jeg er privatpraktiserende børnefysioterapeut med fokus på behandling og træning af spædbørn og børn.

Min styrke er, at jeg altid har fokus på den gode kontakt med dig og dit barn. I træningen lægger jeg stor vægt på, at inddrage jer som forældre og vægter altid tryghed og nærvær højt.

Jeg har blandt andet arbejdet på Rigshospitalets børneafdelinger, samt Gentofte Børneterapi, og har derfor både arbejdet med børn med komplekse problematikker, og børn som “bare” har brug for hjælp til at komme videre med deres motoriske udvikling.

Besøg hjemme hos jer

Ofte kan en undersøgelse eller et træningsforløb være mere trygt for dig og dit barn i vante omgivelser. Derfor kan I få besøg af mig hjemme hos jer. Jeg kan give jer råd og vejledning om jeres barn og tilrettelægge et træningsforløb der stimulere den motoriske udvikling og de problematikker I oplever med jeres barn.

Menu