Barnets motoriske udvikling

Allerede fra fosterstadiet begynder de mange bevægelser af kroppen hos barnet. De er med til at udvikle og styrke knogler og muskler til baby kommer ud af maven. Hvert barn er unikt og udvikler sig individuelt efter givne forudsætninger og behov.

Når man snakker om barnets motoriske udvikling kan det se meget forskelligt ud. Man kan ikke forvente at barnet udvikler sig på samme måde som andre børn og man kan derfor ikke sammenligne med andre jævnaldrende eller søskende.

Den motoriske udvikling hos barnet sker i takt med modning af centralnervesystemet. Udover at der skal ske en modning i centralnervesystemet er der flere processer som skal fungere for at barnet kan udføre velkoordineret bevægelser. Barnet skal kunne bearbejde alle mulige former for sensoriske informationer fra omgivelserne og dermed kunne være i stand til at justere og planlægge, samt koordinere bevægelsen hensigtsmæssigt i forhold til sine omgivelser. Når barnet har udført en bevægelse opnår barnet en erfaring med bevægelsen og skaber dermed en læring som det kan bruge i sin videre udvikling.

I barnets udvikling spiller omgivelserne omkring barnet en stor rolle i deres motoriske udvikling. Ved at give det bedste forudsætninger for barnet vil der opnås en større læring og motorisk udvikling. Ved f.eks. at lægge sit barn på maven på et underlag barnet kan bevæge sig på, skaber det gode muligheder for bevægelse og udfoldelse hos barnet og samtidig skabe gode forudsætninger for at komme til at kravle. Ved samtidig at give barnet en masse verbal motivation til at bevæge sig skaber en positiv feedback og påvirker tilegnelse af bevægelse og færdigheder.

Der er mange milepæle det første år i barnets liv – barnet holder hovedet selv, begynder at trille, sidde, kravle og gå. Der kan opleves at udviklingen står stille og lige pludselig tager barnet et udviklingstrin.

Aldersangivelserne skal dog tages med forbehold og er en vejledning, da der kan være store forskelle på individuelle forskelle.

6 uger

 • opmærksomhed – følger ting med øjnene
 • smil
 • pludre lyde
 • bruger begge arme og ben
 • kan holde hovedet lige når det ligger på maven

2-4 måneder

 • vender hoved efter lyde og ting
 • åbner hænder – griber til siden
 • barnet kan ligge på maven og hvile på underarme og albuer – kan løfte hovedet til 90 grader
 • ruller ofte tilfældigt fra maveliggende til rygliggende stilling, da hovedet på det alderstrin er tungt ift. resten af kroppen

4-7 måneder

 • følger 180 grader med blikket
 • øget interesse for omgivelser på større afstande
 • øje-hånd koordination, putter ting i munden
 • griber og slipper med begge hænder
 • griber med hele hånden
 • rygliggende ses barnet ofte løfte knæ og fødder og mødes med hænderne
 • kan holde hovedet selv
 • triller rundt både fra maveliggende til rygliggende, samt rygliggende til maveliggende
 • strækker sig efter legetøj
 • begyndende vægtbæring på benene i holdt stående
 • begynder at dreje om sig selv
 • i maveliggende stilling forsøger barnet at krybe, ofte starter barnet med at krybe baglæns

7-11 måneder

 • anvender helhåndsgreb
 • er med på vinke lege og ”titte bøh” lege
 • kravlefunktionen udvikles og barnet forsøger at skubbe sig til siddende stilling
 • øver sig i at sidde med støtte af hænderne i gulvet og dernæst til siderne og til sidst bagud
 • barnet begynder at rejse sig op ved møbler

12-18 måneder

 • barnet rejser sig selv til stående, frit fra gulvet
 • barnet øver sig i at gå ved møbler, samt sidelæns gang
 • barnet opnår selvstændig gangfunktion der først ses meget bredsporet og efterhånden bliver gangfunktionen mere tilpasset

Hvis man oplever at ens barn ikke udvikler sig og får motoriske færdigheder kan man kontakte en børnefysioterapeut og blive guidet sammen med sit barn i den rigtige retning.

 

1 Kommentar. Leave new

Menu