Børnefysioterapi er med til at afdække og undersøge om der er nogle kropslige interventioner der kan sættes ind med hos dit barn, hvor ser opleves udfordringer. Det kan både være motoriske udfordringer, men også et barn der er på overarbejde sansemæssigt. Min tilgang er altid at kroppen er det bærende element for en indsats og at bevægelse kommer i højsædet. Der bliver også kortlagt  hvilke ressourcer barnet har og ud fra dette opsættes der mål og plan for indsatsen.

Det er igennem kroppen vi sanser og mærker, så derfor er det vigtigt der er fokus på de gode bevægelser og at føle sig tryg i egen krop. Når kroppen er i balance, vil det oftest give sig til udtryk i øget overskud, trivsel, modtagelig for læring, mestre nye færdigheder og en indre ro.

Børnefysioterapi kan være med til at være undersøgende på hvilke og hvordan sanserne skal stimuleres, så det er hensigtsmæssigt for barnet. Samtidig skal barnet lære at skabe gode kropslige strategier når det bliver svært og kunne få mere kontakt til sin egen krop og mærke egne behov.

Hop ind på babyfysioterapi og børnefysioterapi og se hvad jeg tilbyder.

Bh Lise 💙💚💜

@barnetsfysio

Menu