Ja, jeg får tit dette spørgsmål om hvad er egentlig normalen ift. barnets motoriske udvikling? Oftest svarer jeg – at det er individuelt for babyer, børn og unge og normalen er rigtig bred!

Alle kommer med nogle individuelle forudsætninger for udvikling og ikke alle kan udvikle sig efter den motoriske “plan”.

Dette giver mange frustrationer og unødige bekymringer hos forældre og en følelse af, at de enten har fejlet eller at barnet ikke lykkedes med noget

Eksempler:

“Mit barn vil ikke ligge på maven, som de andre babyer i mødregruppe”

“Mit barn er ikke begyndt at gå og h*n er snart 1 år”

“Mit barn begyndte først at kravle da h*n var 11 måneder”

“Mit barn sidder uroligt og er forstyrrende for andre i klassen – og får meget skæld ud i skolen”

“Mit barn kigger kun til venstre – og er helt flad, jeg har ikke lagt mærke til det, hvad sker der nu med h*n motoriske udvikling?”

“Hvorfor udvikler h*n sig ikke ligeså hurtigt som andre alderssvarende børn?”

Jeg starter altid med at se på barnets nærmeste udviklingszone, hvilken start på barnet har haft og hvordan barnet og forældrene kan støttes og vejledes i at imødekomme barnet og de udfordringer der opleves. Det er tit små tiltag i det daglige der giver udvikling.

Fokus er altid at kunne hjælpe barnet og vejlede forældre i hvordan barnet kommer godt igennem de motoriske milepæle eller hvordan barnet kan understøttes i sin motoriske udvikling, samt at styrke barnet eller den unge i at styrke muskler og kropsfornemmelse.

For mig at se, handler det rigtig meget om at barnet trives, har øjenkontakt, smiler, griner, spiser, har samspil, har sociale relationer med andre børn og voksne, sover og meget andet. For hvis de helt basale ting ikke er til stede, skal der ses på dette før der kan trænes og arbejdes med motorisk udvikling.

Kontakt mig hvis du vil vide hvordan jeg kan hjælpe dit barn.

 

Menu