Søvn har en stor betydning for babyer, børn og unges helbred, trivsel og almene velbefindende. Der er en stor variation i søvnmønstret, specielt hos babyer og børn. Den lille baby gennemgår de første leveår en kæmpemæssig udvikling både kropsligt, sansemæssigt og fysiologien i hjernen er under konstant udvikling. Mindre søvn kan give mindre overskud og mere uro i løbet af dagen hos baby. Den urolige søvn er oftest et symptom på en udvikling hos baby, men kan være frustrerende for forældre. Baby har behov for at mærke kropsafgrænsning og kropsligt nærvær for at kunne finde ro og få fornemmelse af egen krop. Tyngde, tryk og taktil stimulering kan give ro på nervesystemet og dæmpe uroen hos baby. Man kan altid være nysgerrig på hvorfor uroen opstår og om der er en årsag – men husk på at baby er igennem en rivende udvikling.

Jeg får en del henvendelser omkring urolige babyer og børn. Jeg er selvfølgelig altid nysgerrig på, hvorfor børn er urolige og om det skyldes ubalancer i bevægeapparatet eller de bare er i en rivende motorisk udvikling. Uro er altid et symptom på noget – og derfor skal årsagen findes hvis det er muligt.

Hos Barnets Fysio: Jeg tilbyder en baby – og børnefysioterapeutisk undersøgelse, hvor der ud fra jeres henvendelse og undersøgelsesfund gives vejledning til hvordan I kan hjælpe jeres barn med de udfordringer der opleves. Jeg har stor fokus på bevægelsesvanskeligheder hos barnet og anvender bl.a. manuel behandling. Nedsat kraft i muskler og stramt væv kan oftest være årsag til at barnet ikke trives eller har udfordringer med bevægelse/aktivitet og motorisk udvikling.

Derudover kommer jeg på hjemmebesøg, så barnet kan være i sine trygge omgivelser og der er tid til snak, nærvær og fordybelse.

 

Kontakt mig endelig hvis I har spørgsmål til jeres baby eller barn.

Menu