Flere og flere børn bliver betegnet som urolige allerede i børnehaven eller i skolen. Oftest er det forstyrrende for barnets omgivelser og kan skabe en negativ kontakt og relation for barnet. I dag bliver børn placeret på høje skamler eller stole uden ryglæn og fodstøtte eller stole hvor barnet ikke kan nå jorden. Alene af den årsag kan børn blive urolige, når de ikke kan få støtte til at sidde oprejst. I dag sidder børn meget mere end førhen og det er unaturligt for mange børn at skulle sidde stille i længere tid ad gangen. Nogle børn har en lav registrering indenfor musklernes og leddenes sansesystem og dermed oftest en nedsat fornemmelse for deres krop. Hertil ses mange børn at de derved anvender en aktiv strategi, da de forsøger at kompensere for den nedsatte fornemmelse af egen krop – og de bevæger sig i stedet for at sidde stille. Det kan også være omvendt, dvs. at hvis barnet forholder sig passivt over for den lave registrering, hvor barnet går motorisk i stå og vælger at trække sig fra fysiske aktiviteter eller lege i højt tempo, som der kan være i fx et frikvarter i skolen. Det kan også være svært for urolige børn at holde bevægelsesimpulserne tilbage og derfor kan der foregå mange bevægelser, som ikke har noget formål.

Når urolige børn undersøges på et kropsligt niveau, er der oftest fund der tyder på en svag core aktivitet og generel nedsat muskelstyrke i deres kropskerne. Barnet har derved ikke forudsætninger for at kunne bevare en statisk siddende stilling, da barnet mangler styrke og aktivitet for at opretholde kroppen i længere tid. Børn der har nedsat styrke i bl.a. kropskernen kan nogle gange betegnes som ”motorisk stærke”, da de laver mange aktiviteter som oftest er i fart. Hvis man tester barnet i flere statiske øvelser, fx at stå på et ben, vil barnet ikke mestre det, da de grundlæggende muskulære forudsætninger ikke er til stede.

Børn er gode til at kompensere for nedsat kropsfornemmelse og finde andre strategier og dermed søge efter dette ved fx at bevæge sig uhensigtsmæssigt, blive hurtig frustrerede, måske komme til at kramme sine venner for hårdt, lukke en dør for voldsomt, og så kan nogle børn være så voldsomme at det kommer til at gå ud over andre uden at barnet har denne hensigt.

Dette kan skabe en risiko for at barnet får mange nederlag i dagligdagsaktiviteter. Her kan barnet føle sig misforstået og opleve manglende forståelse fra sine omgivelser. I mange tilfælde er det nogle helt grundlæggende kropslige forudsætninger barnet mangler for at kunne være deltagende i aktiviteter i børnehaven eller skolen.

Der kan være mange årsager til at et barn trækker sig fra aktiviteter eller har svært ved at sidde stille. Det kan også handle om hele barnets måde at sanse verden på og at barnet er udfordret på at få moduleret alle se sanseindtryk barnet får i løbet af en dag. Det kan bl.a. give sig til udtryk ved en masse uro hos barnet, frustrationer, ked af det-hed, passivitet eller generel mistrivsel hos barnet i flere kontekster, herunder børnehave og skole.

En børnefysioterapeutisk undersøgelse, vurdering af barnet, samt en samtale med forældre, vil kunne give nogle hypoteser omkring hvordan barnet kan hjælpes til at trives og hvilke udfordringer der opleves i hvilke kontekster. Hertil gives der redskaber og vejledning i hvordan barnet kan understøttes i de hverdagssituationer som kan være svære og som kan være svære for forældre at hjælpe barnet med. Flere og flere børn bliver misforstået, til stor frustration hos barnets forældre og nære omgivelser – men oftest er der en årsag!

Menu